Regler for brug af anlægget

Regler for benyttelse af tennisbanerne - Snekkersten tennis

 
1. Kun medlemmer af Snekkersten Tennis har adgang til at spille på banerne, og på forlangende skal dokumentation i form af gyldig kontingentindbetaling kunne forevises. (Se dog særlige regler for gæstespillere.)
2. Reservation af baner foretages op til 14 dage frem i tiden på tegningslister, der er placeret på klubbens website www.snekkerstentennis.dk. Reservation kan ske via en almindelig PC med internetforbindelse eller via PC med touch-skærm opstillet i klubhuset.
For at banereservationen skal være gyldig kræves det, at 2 medlemmers numre er opført på tegningslisten.
Et medlem kan kun tegne sig for én time ad gangen hvilket betyder, at ingen af de 2 medlemmer kan tegne en ny spilletid, før den først tegnede er afviklet.
På bane 1, 2 og 3 kan juniorer - fra mandag til fredag - ikke reservere spilletider senere end tiden fra kl. 16.30 til 17.30. På bane 4, 5 og 6 er der ingen særlige begrænsninger for juniorer.
Banereservationer, der er foretaget i strid med ovennævnte regler, kan annulleres af bestyrelsen.
3. Bestyrelsen har ret til at reservere baner samt annullere tegnede baner, hvis de skal bruges til turneringer eller andre klubarrangementer.
4. Medlemmer har kun krav på den reserverede banetid hvis de møder op senest 10 min. efter det reserverede klokkeslæt. Herefter kan banen frit benyttes af andre spillere.
5. Alle baner kan reserveres fra hvert hele klokkeslæt til næste hele klokkeslæt.
6. Før en spilletime begynder vandes banen med bruserne for at binde gruset, hvis den er meget tør.
7. Inden spilletimen er slut skal banen være klargjort til de næste spillere. Det betyder, at spillet skal stoppes senest 6 - 7 min. før spilletimens ophør. Banen kan ikke klargøres ordentligt på kortere tid !Banen klargøres på følgende måde:
1. Eventuelle huller eller skader i banen repareres med foden ved at træde grus ned i hullerne.
2. Spillefladen udjævnes forsigtigt med træskraberne i de områder, hvor der er opstået ujævnheder. Det gælder specielt omkring baglinien og ved nettet Pas på ikke at ”høvle” for dybt ned i banen.
3.

Banen fejes med de brede koste for at fordele gruset og fjerne mærker fra boldene. For at gruset skal blive inde på spillefladen, skal banen fejes i et “firkantet spiralmønster” begyndende min. to kostebredder bag baglinien og sluttende på midten af banen. Vær særlig omhyggelig med at feje området omkring baglinien, da sliddet her er størst !
Se vejledning til hvordan du fejer banen her: Banepleje

4. Linierne rengøres med liniekostene.
5. Banen vandes med bruserne. Vand ikke direkte på banen men skråt op i luften, så vandet falder ned som regn. Banen skal gennemvandes, men uden at der opstår “søer” på den, da den ellers bliver for blød til, at de næste kan spilles på den, så koncentrer dig om arbejdet. I meget varmt eller blæsende vejr skal der vandes meget, og spilles der mere end én time, bør banen vandes ved timeskifte.
8. Bløde og gennemblødte baner f.eks. efter heftig regn må ikke benyttes.
9. Banerne må kun betrædes af spillere iført tennissko med en form for rille- eller sildebensmønster i sålen - aldrig med løbesko med knopper eller andet groft mønster. De ødelægger banen !
10. Baner og klubhus skal være aflåst, når anlægget ikke benyttes.
De sidste medlemmer, der forlader anlægget (uanset tidspunktet på døgnet) er ansvarlige for at lågerne til banerne og klubhuset er aflåst.
Bestyrelsesmedlemmers påtale omkring indholdet af ovenstående banereglement skal straks tages til følge.

Overtrædelse af de her givne regler kan i grove eller gentagne tilfælde medføre eksklusion.
Opmærksomheden henledes på, at klubben selv skal bekoste den daglige vedligeholdelse af banerne, og overholdelse af ovenstående regler er en forudsætning for at vi kan have gode baner og dermed glæde af spillet.
Bestyrelsen