KM - Regler

 

Klubmesterskaber 2017 – tilmelding, regler og afvikling

Single, double og mixdouble for alle herrer og damer.

 

Alle klubbens spillere er velkomne og kan deltage uanset erfaring og niveau. Vi spiller i forskellige rækker, der er opdelt efter styrkeforhold.

 

Tilmelding – deadline d. 20. maj:

Tilmelding sker til km@snekkerstentennis.dk senest d. 20. maj.

Send en mail med dit navn (og makkers navn ved double) og angiv, hvilken række du/I ønsker at stille op i.

 

Flere forskellige rækker:

Du kan tilmelde dig i enten A, B eller C-rækken. I alle 3 rækker spilles der herresingle (HS), damesingle (DS), herredouble (HD), damedouble (DD) og mixdouble (MD).

A-rækken er for holdspillere og rutinerede spillere

B-rækken er for motionister

C-rækken er for urutinerede spillere som f.eks. nyindmeldte uden erfaring eller spillere med få års erfaring

 

Inddeling i puljer:

Efter tilmelding bliver spillerne placeret i puljer, som det nu passer med antallet af tilmeldte.

Der spilles puljekampe i alle rækker. Og både i single, double og mixdouble. Puljekampe sikrer, at alle får spillet mange kampe og ikke bare en enkelt vind-eller-forsvind-kamp.

Man placeres og ”seedes” i henhold til:

 • Placering i sidste års klubmesterskaber.
 • Placering ift. spillede udfordringskampe sidste år og de udfordringskampe, man når at få spillet inden lodtrækning til puljerne.

Har man ikke spillet klubmesterskab eller udfordringskampe tidligere, placeres man i grupperne efter lodtrækning.

Puljerne vil være at finde på hjemmesiden d. 30. maj. Lodtrækning og placering foretages af turneringsledelsen (Ole og Claus fra bestyrelsen).

 

Afvikling af kampene:

Alle kampe spilles som en normal veteran/motionist kamp – dvs. bedst af tre sæt, men hvor tredje sæt er erstattet af en match-tie-break (match-tie-break er en lang tie-break, der spilles til 10 i stedet for de normale 7, som man kender det fra en almindelig tie-break).

Resultaterne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden, så alle kan følge med i kampene og den samlede stilling undervejs.

Efter puljekampene er afviklet, går de bedste i puljerne videre til semifinaler eller finaler. Det vil fremgå af puljeoversigten.

Man skal selv aftale afviklingen af kampe med sine modstandere. Får man ikke afviklet sine kampe inden for nedenstående plan, vil de resterende ikke-afviklede kampe give 0 point til begge spillere.

 

Opstart af afvikling af indledende puljekampe: 31. maj
Indledende puljekampe SKAL være afviklet senest: 20. august
Semifinaler SKAL være afviklet inden: 2. september
Finaleweekend: Doubler: Lørdag d. 9. september
  Singler: Søndag d. 10. september

 

Vi afslutter klubmesterskaberne med en finaleweekend d. 9. og 10. september, hvor vi udover gode og tætte kampe håber på stort fremmøde blandt alle klubbens medlemmer. Vi griller pølser og serverer øl og vand i det gode vejr! Måske også en kop kaffe/the og et stykke kage :o)

 

Indrapportering af resultater af puljekampene: 

Alle resultater skal indberettes løbende via mail på km@snekkerstentennis.dk

Resultaterne vil hurtigst muligt blive lagt ind på hjemmesiden, så alle kan følge med i udviklingen af puljerne.

 

Hvem går videre fra puljespillet:

 • I de indledende puljekampe tildeles vinderen af en kamp 2 point. Taberen får 0 point.
 • Ved endt puljespil vil deltagere med det højest antal samlede point gå videre. Højst 8 spillere i alt kan gå videre fra hver række.
 • Ligger to spillere lige pointmæssigt, er det vinderen af den indbyrdes kamp der går videre.
 • Hvis tre eller flere har samme antal point, går spilleren med flest antal overskydende vundne partier videre (Overskydende partier = vundne partier ÷ tabte partier).
 • Hvis det også skulle være lige efter ovenstående, afgøres det ved omkamp, hvem der går videre.

 

Antal tilmeldte – eksempler:

 • Skulle der komme 20 tilmeldte i en række går de 2 bedste fra hver pulje videre til kvartfinale, hvor nr. 1 i gruppe 1 møder nr. 2 i gruppe 2 og så videre.
 • Såfremt der er 15 deltagere og 3 puljer, så går de to bedst placerede videre, mens de 2 bedste 3’ere går videre, og der spilles kvartfinaler.
 • Såfremt der er 10 deltagere, spilles der ikke kvartfinaler, men de 2 bedste i hver pulje går videre til semifinalen.
 • Er der 5 deltagere eller færre ned til 3 tilmeldte, kvalificerer de to bedst placerede sig til en finale.
 • Bliver antallet af deltagere et sted midt imellem kan der evt. blive ændret på antallet i hver pulje, så det kommer til at passe.
 • Erfaringen er, at puljesammensætningen kommer an på en konkret vurdering ift. antal tilmeldte.

Vi håber meget, at mange af vores medlemmer har lyst til at deltage og vil bakke op om klubmesterskaberne. Og husk nu. Alle kan være med. 

 

På bestyrelsens vegne

Turneringsledelsen v. Ole og Claus

Klik her for at få reglerne i et word-dokument. for nemmere at kunne printe det:

 

Regler Klubmesterskaber