Nyhedsbrev 2022-2

25. april 2022 11:36 , af Kim Nielsen

Klargøring af anlæg søndag d. 24. april start kl. 09.00 til ca. kl. 11.00

Klubhus skal ordnes og baner skal gøres klar med opsætning af net, og der skal bæres bænke, koste mm ind på alle baner. Vindnet skal sættes op og minibanerne skal fejes og der skal lægges sand på banen.

Mød frem og giv en hånd. Klubben sørger for lidt brød og kaffe til de fremmødte.

 

Standerhejsning afholdes søndag d. 1. maj start kl. 11.

Mød op og hør lidt om årets nyheder og tilbud, og vær med til at åbne sæsonen på bedste vis.

Vi skal fejre, at klubben i løbet af vinteren har fået de to helårsbaner med lys etableret.

Cafe Chaplin har traditionen tro sponseret pølser og brød, og klubben sponsorerer øl/vand

Z&Match vil være til stede med udvalg af ketchere, sko og tøj, som kan købes til gode priser på dagen. Sweet Image vil ligeledes være til stede med smagsprøver på deres italienske vine m.m, som det selvfølgelig også vil være muligt at købe til særlige priser på dagen.

Som vanligt bliver der efter standerhejsningen afholdt åbningsturnering, hvor alle kan deltage. Der spilles 3 eller 4 runder double af ca. 20 minutter med forskellige makkere.

Man skriver sig på liste på dagen, hvis man gerne vil spille turnering, så forhånds tilmelding er ikke nødvendigt.

 

Kontingent 2022/23.

Kontingent opkrævning for det nye år udsendes indenfor få dage.

Klubben har i år investeret ca. kr 300.000 i lysanlæg med mere, og kan nu med anlæggelsen af RedPlus banerne tilbyde grustennis hele året, som den første klub i Helsingør Kommune.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der i år kommer en forhøjelse af kontingentet, således at et seniorkontingent for sæsonen 1 maj 2022 til 30 april 2023 stiger med kr.150 til kr. 1.200. For de øvrige kontingentgrupper kommer der tilsvarende stigninger. Kontingentstigningen går til at tilbagebetale lån, som vi har optaget til delvis finansiering af lysinvesteringen.

 

Tennissportens dag lørdag d. 30. april kl. 11-14.

Klubben er også i år med til tennissportens dag, hvor nye interesserede kan komme forbi vores anlæg og høre om hvad klubben kan tilbyde samt om ønsket prøve at spille tennis.

Som altid stiller klubben bolde og ketchere til rådighed, så man møder bare op.

Kender i nogen som måske kunne blive medlemmer i klubben, så giv dem besked om tennisportens dag, og skulle det være sådan, at de ikke kan møde op her, så er man altid velkommen til at kontakte Kim på kasserer@snekkerstentennis.dk.

Mere information om den nye sæson følger snarest.

På Bestyrelsens vegne

Kim