Indkaldelse til generalforsamling 2021

3. november 2021 18:35 , af Jakob Myrup Lerche

Generalforsamling 2021

Tid            onsdag den 17. november 2021 kl 19
Sted          Cafe Mai, Laden, Hovmarken 8 på Vapnagård

Klubben byder på en let anretning og øl/vand kl 18 – der tages forbehold for antal deltagere både af hensyn til plads og klubbens økonomi.
Tilmelding til generalforsamlingen på
kasserer@snekkerstentennis.dk senest den 10. november 2021.
Ved tilmelding bedes du venligst anføre om du deltager i både spisning og generalforsamling eller kun i generalforsamling.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  • Padel projekt i Snekkersten Tennis
   1. 2 baner m/u overdækning
   2. Placering på parkeringspladsen
   3. Ejet/drevet i foreningsregi af Snekkersten Tennis
  • Mandat til bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Kim M Nielsen – modtager genvalg
  • På valg er Jakob Myrup Lerche – modtager genvalg
 7. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Bestyrelsen