Aktuelt om generalforsamling, skumtennis i SIC og bom på vejen til anlægget

8. november 2020 12:28 , af Jakob Myrup Lerche

Generalforsamling - Ifølge klubbens vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes inden 30. november, og vi har tidligere meldt ud om afholdelse den 18. november 2020. DGI har vurderet at foreningers generalforsamling godt kan afholdes på rods af de aktuelle restriktioner.

Bestyrelsen har - i lyset af den aktuelle corona-situation – besluttet at udskyde afholdelse af generalforsamlingen 2020 til foråret 2021. Vi synes, at den måde sidste års generalforsamling blev afholdt på, havde god deltagelse og interaktion fra medlemmerne, og vil gerne afholde årets generalforsamling på tilsvarende vis – hvilket ikke vil være i overensstemmelse med de nugældende restriktioner fra myndighederne.

Der er endnu ikke truffet beslutning om en ny dato for afholdelse, men bestyrelsen følger situationen og myndighedernes anbefalinger og retningslinier, og vender tilbage med dato, når det bliver muligt. Forventningen er, at det bliver i februar/marts 2021.

Skulle nogen have indvendinger til beslutningen, må man gøre opmærksom herpå på mail – formand@snekkerstentennis.dk – inden den 16. november 2020.

Nemmere adgang til skumtennis i SIC - når du skal spille skumtennis i SIC fx lørdag kl 9-11, kan du nu finde nøglebrik mm lige indenfor døren i SIC, hvor der er opsat en nøgleboks til hver forening, der benytter SIC. Koden fås ved at kontakte en fra bestyrelsen. Boksen indeholder en nøglebrik, der åbner for døren til hallen og til depotrummet, hvor vognen med stolper og net til badmintonbanerne og klubbens vogn står. For at åbne dørene, holdes nøglebrikken henover det sorte felt ved håndtaget, og en grøn knap lyser; nu kan døren åbnes. Skumbolde ligger i klubbens vogn i depotrummet, hvortil der også er en nøgle i nøgleboksen (= klubhusnøglen). Husk at låse boldene ned i vognen igen efter spil, og at lægge nøglebrik mm på plads i boksen, så de næste også kan komme ind. Hvis du er i tvivl om opsætning mm, kan du kontakte næstformanden. (Bemærk at SIC er optaget af fodboldstævne den 21. november 2020.)

Bom på vejen ned mod tennisbanerne - Helsingør Kommune har opsat en bom for enden af p-pladsen ved SIC, og håber derved at komme den uønskede og uvedkommende trafik til livs, som i lang tid har foregået på vores anlæg. Bommen åbnes sædvanligvis, når driftsfolkene i SIC møder og lukkes efter planen ved mørkets frembrud. Der vil senere blive opsat tydelig skiltning ved bommen.

 Indtil vi ses igen – pas på jer selv og hinanden, og få nu udnyttet de muligheder der er for at spille tennis indendørs.

Bedste hilsner
Bestyrelsen