Lørdag d. 10/10 kl. 9-13 - Hjælp ønskes til nedlukning af tennisanlægget for vinteren - arbejdsdag

28. september 2020 15:12 , af Ole Krogh Breusch

Kære medlemmer

Så skal anlægget til at klargøres til nedlukning for vinteren. Og derfor indkalder bestyrelsen til arbejdsdag - 

d. 10. oktober kl. 9-13

Vi skal eksempel vis have gjort nedenstående på dagen:
- Vindnet skal tages ned
- Net på banerne skal tages ned
- Bænke fjernes
- Let oprydning i klubhus og boldrum
- Oprydning i garage
- o.a.

Der vil som sædvanligt være lidt morgenbrød til at starte dagen op på. :o) 

Vi håber mange af jer medlemmer vil hjælpe til på denne dag. Jo flere jo hurtigere går det.
Normalt går der ikke mere end ca. 3 timer med klargøring af anlægget til vinteren.

Vi ses
Vh Bestyrelsen