Indkaldelse til Generalforsamling d. 21/11 kl. 19-21

7. november 2018 20:52 , af Ole Krogh Breusch

Snekkersten Tennis indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag den 21. november 2018 kl. 19:00

på Cafe Chaplin, Kampergade 3, Helsingør

 

Dagsorden ifølge lovene:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal indgives skriftligt til klubbens formand senest 4 dage før generalforsamlingen.

Da Svend træder ud af bestyrelsen håber vi at medlemmerne vil stille op som bestyrelsesmedlem. Vi kan bruge 1-2 medlemmer.

Vi mangler en ansvarlig for motionisterne, som er med til at koordinere motionistarbejdet i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Der er ikke det store arbejde i det, det kræver bare en tovholder for at få opgaverne udført.

 

Vi vil glæde os til at se jer til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen