SIFs Forretningsudvalg, generalforsamling

21. marts 2018 14:37 , af Jakob Myrup Lerche

Snekkersten Idræts Forenings Forretningsudvalg afholder generalforsamling torsdag den 22 marts 2018 kl 19 i SIC, mødelokale 1.

Snekkersten Idrætsforening er en sammenslutning af et antal selvstændige idrætsafdelinger med egne vedtægter, og den fungerer som en paraplyorganisation, der varetager og koordinerer idrætsafdelingernes fælles interesser.

I dag er det følgende idrætsafdelinger: badminton, fodbold, petanque og tennis.Foreningens formål er at arbejde for, at der i lokalområdet kan tilbydes så rigt og alsidigt et udbud af idrætsaktiviteter som muligt; at arbejde for at disse aktiviteter styrkes og koordineres bedst muligt samt at medvirke til, at kendskabet til de forskellige idrætstilbud udbredes bedst muligt.

Foreningen ledes af et forretningsudvalg, der består af et bestyrelsesmedlem fra hver idrætsafdeling. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer, og der er således ikke valg i forbindelse med generalforsamlingen i Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget er i øvrigt ansvarligt over for idrætsafdelingernes bestyrelser. Forretningsudvalget konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Dagsorden ifølge lovene:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsudvalgets beretning
  3. Revideret regnskab
  4. Valg af revisor
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt