OBS - Ny lokation til generalforsamilingen + tilmelding til mad

19. november 2019 17:27 , af Ole Krogh Breusch

Snekkersten Tennis Generalforsamling

 

Snekkersten Tennis indkalder herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 18:30 i

Laden – Gl. Vapnagård, Hovmarken 8, Helsingør

 

Dagsorden ifølge lovene:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning, herunder situationen omkring indendørstennis
  3. Revideret regnskab
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal indgives skriftligt til klubbens formand senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

OBS!! Mad serveres til en start på mødet.

Der vil blive serveret lidt let mad til en start på mødet. 

Derfor bliver vi nødt til at vide hvor mange der deltager, så vi kan bestille mad forud.

Sidste frist for tilmelding til mad er fredag d. 22/11 kl. 14 ved at sende en mail til Jakob på mail: turnering@snekkerstentennis.dk

(VIGTIGT - at I sender tilmelding til maden på ovenstående mail og ikke bare besvarer denne mail)

 

Bestyrelsen