Nyhedsbrev 2022-1

9. april 2022 09:52 , af Kim Nielsen

 Snekkersten Tennis er siden vi lukkede udendørssæsonen 2021 blevet til Helsingør Kommunes første helårs grus tennisklub, og Helsingør Kommunes første tennisklub med lys på 2 baner. Vi er snart klar til en ny udendørssæson i Snekkersten Tennis – læs nedenfor om årets Standerhejsning og arbejdsdag.

Bane 4 og bane 5 er i vinterens løb omlagt til helårs RedPlus grusbaner, og på de to baner er der opsat ni stk. 6 meter høje master med 24 stk. 250W Sports Led Armaturer fra firmaet Eco Power.

Dette er den største opgradering af vores anlæg i mange år, og det giver altså mulighed for at spille tennis udendørs hele året, ligesom vi med lyset kan forlænge de korte aftener fra august måned.

Billeder kan ses på klubbens Facebook side

Det er således muligt at starte udendørssæsonen allerede nu og spille på RedPlus banerne, mens vores 4 gamle grusbaner må vente lidt endnu. Bookning af baner som vanligt via hjemmesiden. Skulle man ønske at spille sent på aftenen, så tænder lyset automatisk når man har booket banen via hjemmesiden. Lyset slukkes automatisk når bookningen udløber.

Arbejdsdag afholdes lørdag d. 16. april start kl. 09.00

Klubhus og baner skal gøres klar, og der skal sættes vindnet op.

Mød frem og giv en hånd. Klubben sørger for lidt brød og kaffe til de fremmødte.

Standerhejsning afholdes søndag d. 1. maj start kl. 11.

Det bliver en fest – vi har meget at fejre !

Mød op og hør lidt om årets nyheder og tilbud, og vær med til at åbne sæsonen på bedste vis.

Z&Match vil være til stede med deres udvalg af ketchere, sko og tøj, som kan købes til gode priser på dagen. Sweet Image vil ligeledes være til stede med smagsprøver på deres italienske vine m.m, som det selvfølgelig også vil være muligt at købe til særligt fordelagtige priser på dagen.

Som vanligt bliver der efter standerhejsningen afholdt åbningsturnering, hvor alle kan deltage.

Tilmelding til åbningsturnering udsendes når vi kommer lidt tættere på, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

 Mere information om den nye sæson følger snarest.

På Bestyrelsens vegne

Kim